Firmę Heinz Hesse założono 01.07.1952 roku jako firmę jednoosobową. Początkowo, przede wszystkim zajmowano się zbytem narzędzi wkrętakowych, okucia i akcesoriów żelaznych. Dnia 01.07.1970 roku Heinz Hesse KG zarejestrowano jako Vertretung Industrieller Werke (Przedstawicielstwo Zakładów Przemysłowych). Działalność mojego Ojca regulowały umowy reprezentowanych firm na uzgodnionych obszarach. Głównym obszarem działalności był Rheinland (Nadrenia) z miejscami handlu w Köln (Kolonii), Bonn, Aachen (Akwizgran) i Wuppertalu.

W związku z rosnącymi wymaganiami klientów rozbudowano nasz program i zniesiono ograniczenia w zbycie. Pierwszy własny katalog ukazał się drukiem w roku 1990.

Prowadzimy wyłącznie produkty wysokiej jakości dla przemysłu i rzemiosła, które sprzedajemy poprzez katalog w kraju i za granicą.

Dzięki sprzedaży narzędzi wkrętakowych VDE  pojawiły się prośby klientów, aby wprowadzić produkty uzupełniające. Program katalogowy rozszerzono o dwubiegunowe wskaźniki napięcia, noże do kabli, narzędzia do cięcia, ściągania izolacji i zagniatania końcówek oraz włoskie narzędzia tnące.

W ostatnich 60 latach wiele się zmieniło. Nie zmieniły się jednak wymagania co do niezawodności, świadomości jakości i partnerstwa. Tylko dzięki nieustannemu dialogowi z handlem specjalistycznym i producentem oraz dzięki uzupełniającym się produktom dobre wyniki są w ogóle możliwe.

Heinz Hesse KG
Thomas Hesse